Legislatie

Acasa
Servicii SSM
Servicii PSI
Informatii
Legislatie
Parteneri
Noutati
Contact

Legislatie Protectia Muncii

  Gerado Grup SRL va pune la dispozitie in continuare documente importante de Legislatie Protectia Muncii conform carora noi ne desfasuram activitatea.

 

            De la 01.10.2006, raspundeti contraventional si puteti fi sanctionat cu amenda de la 3.500 de lei la 7.000 de lei daca nu respectati obligatia legala de a evalua riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca. Deasemenea, daca nu va respectati obligatiile legale referitoare la organizarea activitatilor de prevenire si a celor de protectia muncii, acest fapt constituie contraventie si puteti fi sanctionat de catre Inspectia Muncii cu amenda de la 3.000 la 6.000 de lei, potrivit art. 39 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 319/2006.

 

Documentele pe care Inspectorul vi le va solicita la control conform Legislatiei Protectiei Muncii le puteti gasi aici: Documente necesare control

In continuare puteti gasi o parte din Legislatie Protectia Muncii in vigoare:

 

 

Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca

 

Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006

 

Contractul colectiv de munca unic la nivel national 2007-2010

 

 

HG 1028 din 09.08.2006

Cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

 

HG 1049 din 09.08.2006

Cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran

 

HG 300 02.03.2006

Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

 

HG nr. 1050 din 09.08.2006

Cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj

 

HG nr. 1051 9.08.2006

Cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori

 

HG nr. 1058 din 09.08.2006

Cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor risc atmosferelor explozive

 

HG nr. 1091 din 16.08.2006

Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

 

HG nr. 1135 din 30.08.2006

Cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit

 

HG nr. 1136 din 30.08.2006

Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetic

 

HG nr. 1146 din 30.08.2006

Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

 

HG nr. 1875 din 22 decembrie 2005

Protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

 

HG nr. 1876 din 22 decembrie 2005

Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

 

HG nr. 493 din 12.04.2006

Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

 

HG nr. 600 din 13.06.2007

Protectia tinerilor la locul de munca

 

HG nr. 752 din 14.05.2004

Stabilirea utilizarii in atmosfere potential explozive

 

HG nr. 809 din 14.07.2005

Modificarea Hotarârii Guvernului nr. 115.2004 privind stabilirea cerintelor echipamentelor individuale de protective

 

HG nr. 971 26.07.2006

Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

 

Legea nr. 108 din 16 iunie 1999

            Infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 740 din 10 octombrie 2002

 

Legea nr. 130 din 20 iulie 1999

            Unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca

 

Legea nr. 155 din 26 iulie 2000

            Aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16.2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii

 

Legea nr. 177 din 18 octombrie 2000

            Modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii nr.90.1996

 

Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002

            Egalitatea de sanse intre femei si barbati

 

Legea nr. 31 din 22 martie 1991

            Stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase

 

Legea nr. 320 din 26 iunie 2001

            Aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137.1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 108.1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

 

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003

Codul Muncii

 

Legea nr.240/2004

            Raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

 

Legea nr.245/2004

Securitatea generala a produselor

 

Legea nr.25/2004

Aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96.2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

 

Legea nr.436/2001

Aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99.2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

 

Amenzi Protectia Muncii

Amenzile practicate de inspectorii ITM cu privire la diverse nereguli semnalate in activitatea de Securitate si Sanatate in Munca a angajatorului

   

Legislatie PSI - Prevenirea si stingerea incendiilor

 

HG 1739 din 6.12.2006

Aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

 

Legea nr. 15 din 28.02.2005

Aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

 

Pentru vizualizarea documentelor .pdf aveti nevoie de :