Noutati

Acasa
Servicii SSM
Servicii PSI
Informatii
Legislatie
Parteneri
Noutati
Contact

Noutati Protectia Muncii

IN ATENTIA TUTUROR ANGAJATORILOR

 

Potrivit H.G. 1051/12.09.2008, in perioada 1 octombrie 2008 - 31 decembrie 2008, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 540 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore in medie pe luna in anul 2008, reprezentand 3,176 lei/ora. Incepand cu 1 ianuarie 2009, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2009, reprezentand 3,529 lei/ora. Potrivit art. 40 al. 1-2 din contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007 - 2011, inregistrat la M.M.S.S.F. sub nr. 2895/29.12.2006, se stabilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare care se aplica la salariul minim brut negociat de societate, pentru urmatoarele categorii de salariati :

I. Muncitori :

- necalificati = 1 - 540 RON

- calificati = 1.2 - 648 RON

II. Personal administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este :

- liceala = 1.2 - 648 RON

- postliceala = 1.25 - 675 RON

III. Personal de specialitate incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este :

- scoala de maistri = 1.3 - 702 RON

- studii superioare de scurta durata = 1.5 - 810 RON

IV. Personal de specialitate incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este :

- studii superioare = 2 - 1080 RON

SALARIUL DE BAZA MINIM BRUT PE TARA este de 600 lei lunar incepand cu 01.01.2009


___________________________________________________________________

Contestatia impotriva procesului-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala

Editorial, 11.08.2008 - Gabriela Chirazof

Cauzata de factori chimici, fizici, biologici specifici locului de munca sau suprasolicitarea organismului cu ocazia desfasurarii procesului de munca, boala profesionala este un subiect care necesita intreaga atentie a noastra, fie ca ne regasim in pozitia de angajator, fie cea de salariat.

Cercetarea cazului de boala profesionala se finalizeaza cu intocmirea unui proces verbal in care se mentioneaza, cu precadere, cauzele imbolnavirii, responsabilitatea angajatorilor si masurile tehnice si organizatorice necesare, pentru prevenirea unor boli profesionale similare.

in situatia in care angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, dupa caz, persoana fizica autorizata in cazul profesiilor liberale sau inspectorul de munca ori lucratorul sau asiguratorul nu sunt de acord cu concluziile stabilite in procesul-verbal de cercetare ori cu masura tehnica sau organizatorica formulata, se pot adresa, in scris, in termen de 30 de zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala, Comisiei de experti de medicina muncii acreditati de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Sanatatii Publice.

In temeiul art. 155 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr 1425/2006, s-a adoptat Ordinul comun nr. 1256/443 al Ministerului Sanatatii Publice si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse, care stabileste componenta si atributiile Comisiei de experti.

Comisia este alcatuita din noua membri nominalizati in anexa din ordin.

Secretariatul Comisiei este asigurat de 2 reprezentanti desemnati din cadrul Sectiei de medicina muncii a Institutului de Sanatate Publica Bucuresti prin decizie a conducerii institutului.

Contestatia se depune la Secretariatul Comisiei, alaturi de cel putin urmatoarele documente:
- dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale, in conformitate cu prevederile art. 159 din Hotararea Guvernului nr. 1425/2006;
- fisa postului lucratorului;
- alte documente in vederea unei analize corecte a situatiei, in afara celor existente in dosarul de cercetare a cazului de boala profesionala.

Comisia poate solicita documente suplimentare de la contestatar.

Atributiile Comisiei sunt:
- analizeaza si discuta in plen fiecare sesizare in parte, urmarind aplicarea corecta a prevederilor legale din domeniul sanatatii si securitatii in munca si al medicinei muncii si, respectiv, principiile medicale fundamentale in domeniu;
- confirma, infirma sau stabileste caracterul de boala profesionala in cazurile contestate, potrivit legii;
- confirma, infirma sau formuleaza suplimentar masurile medicale, tehnice sau organizatorice, dupa caz, care se impun ca urmare a depistarii afectiunii respective, al carei caracter a fost sau nu stabilit de catre Comisie, in scopul asigurarii securitatii si sanatatii in munca pentru lucratori, potrivit legii;
- intocmeste si elibereaza documentul final privind solutionarea cazului respectiv, care cuprinde concluziile Comisiei.
___________________________________________________________________

Reglementari internationale in spatiul romanesc

Editorial, 15.08.2008 - Gabriela Chirazof

Alaturi de izvoarele interne de drept al muncii, dintre care amintesc Constitutia, Codul muncii, alte legi, actele adoptate de Guvern, respectiv hotarari, ordonante, si cele emise de ministri si celelalte organe centrale ale statului, contractele colective de munca, regulamentele interne, regulamente de organizare si functionare, un loc semnificativ il ocupa izvoarele internationale.

Astfel, Conventiile Organizatiei Internationale a Muncii ratificate de Romania constituie izvoare de drept al muncii.

O noutate care nu poate fi omisa din peisajul legislativ romanesc, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 30/07/2008, o constituie Legea nr. 140/2008 pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 150/1978 privind administratia muncii: rol, functii si organizare, adoptata la Geneva la 7 iunie 1978, in cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferintei generale a acesteia.

Ratificand aceasta conventie internationala, Romania s-a angajat sa asigure, bineinteles, in mod adecvat conditiilor nationale, organizarea si functionarea eficienta pe teritoriul sau a unui sistem de administratie a muncii, ale carui functii si responsabilitati sunt coordonate corespunzator.

Sistemul de administratie a muncii include toate organismele administratiei publice responsabile si/sau angajate in administrarea muncii - fie ca sunt departamente ministeriale sau agentii publice, inclusiv agentiile parastatale si regionale sau locale, organismele sau orice alta forma descentralizata de administratie -, precum si orice cadru institutional pentru coordonarea activitatilor acestor organisme si pentru asigurarea consultarii si participarii angajatorilor, lucratorilor si organizatiilor acestora.

Un alt aspect semnificativ statuat in aceasta conventie este ca statul care ratifica conventia in discutie are posibilitate, in conformitate cu reglementarile si practica nationala, sa delege ori sa incredinteze anumite activitati de administratie a muncii unor organizatii neguvernamentale, in special unor organizatii ale angajatorilor si lucratorilor sau, acolo unde este cazul, unor reprezentanti ai angajatorilor si lucratorilor.

De asemenea, orice stat membru care ratifica aceasta conventie trebuie sa asigure mecanismele corespunzatoare conditiilor nationale in vederea asigurarii, in cadrul sistemului de administratie a muncii, a consultarilor, cooperarii si negocierilor dintre autoritatile publice si organizatiile angajatorilor si lucratorilor cele mai reprezentative sau, acolo unde este cazul, reprezentantii angajatorilor si lucratorilor. in masura compatibilitatii cu legislatia, reglementarile si practicile nationale, aceste mecanisme se vor realiza la nivel national, regional si local, precum si la nivelul diferitelor sectoare de activitate economica.
___________________________________________________________________