Servicii SSM

Acasa
Servicii SSM
Servicii PSI
Informatii
Legislatie
Parteneri
Noutati
Contact

  Prestari servicii Protectia Muncii
(Securitate si Sanatate in Munca)

  Gerado Grup ofera servicii de consultanta de specialitate in domeniul Protectia Muncii. Securitatea si sanatatea in Munca este unul din domeniile in care membrii companiei au o experienta de peste 10 ani. Contacteaza-ne pentru mai multe detalii.  

 

 

In conformitate cu Legea 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca fiecare agent economic este obligat sa posede o lucrare de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. Documentul va sta la baza intocmirii planului de prevenire si protectie, cat si a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca.
            Practic, aceasta lucrare evalueaza  situatia starii de securitate si sanatate in munca si stabileste masurile ce se impun pentru a anula sau diminua nivelurile de risc pentru fiecare loc de munca.
   

    SC Gerado Grup SRL ofera servicii Protectia Muncii, consultanta de specialitate pe probleme de securitate si sanatate in munca in conformitate cu Legea nr.319 / 2006 precum si normelor metodologice de aplicare a acesteia.

    O parte din serviciile oferite de noi le puteti gasi in continuare:

 

Intocmirea documentatiei de organizare a activitatii de SSM (decizii, completarea fisei postului cu responsabilitati de SSM, completarea Regulamentului de ordine interioara cu masuri de securitate si sanatate in munca)

Intocmirea instructiunilor proprii pentru instruirea introductiv-generala, instruirea la locul de munca si instruirea periodica a lucratorilor

Elaborarea programului de instruire – testare la nivelul societatii in ceea ce priveste securitatea si sanatatea în munca

Intocmirea de instructiuni proprii de SSM pentru fiecare activitate, tinand seama de particularitatile activitatilor  societatii precum si ale locurilor de munca

Intocmirea „Fisei de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca” pentru fiecare angajat  al societatii

Verificarea instructajului periodic de securitate si sanatate in munca

Testarea pentru verificarea insusirii normelor de securitate si sanatate in munca pentru fiecare angajat instruit

Intocmirea Proceselor Verbale care atesta efectuarea instructajului periodic

Stabilirea echipamentului individual de protectie (EIP) in functie de natura riscurilor pentru fiecare loc de munca

Identificarea factorilor de risc

Evaluarea factorilor de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala , inclusiv stabilirea masurilor de asigurare a unor conditii normale de lucru

Stabilirea masurilor tehnico – organizatorice de prevenire si protectie

Elaborarea si actualizarea Planului de prevenire si protectie

Valoarea pachetului de servicii protectia muncii se negociaza in functie de numarul angajatilor, specificul si complexitatea activitatii desfasurate